Főoldal - Hírek

Arnót Önkormányzatának Facebook elérhetősége

ARNÓTI ÖNKRMÁNYZAT JANUÁR HAVI HÍRLEVELE*.pdf

HULLADÉKNAPTÁR 2019. Letölthető*pdf

MÁV MUNKALEHETŐSÉGEK Letölthető*JPG

Lakossági tájékoztató!
2019. február 11.

Lakossági tájékoztató!
2019. február 01.

A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

Lakossági tájékoztató!
2019. február 11.

II-es Körzet
2019.02.12-tól 2019.02.13-ig helyettesítés lesz.

A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
KEDD: 10:30-12:00
SZERDA: 13:00-15:00
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

Lakossági tájékoztató!
2019. február 05.

II-es Körzet
2019.02.06-tól 2019.02.08-ig helyettesítés lesz.

A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:

  • SZERDA: 13:00-15:00
  • CSÜTÖRTÖK: 10:30 -12:00
  • PÉNTEK: 10:30 – 12:00

Helyettesít: Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem:

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató!
2019. január 31.

II-es Körzet
2019.02.01-én helyettesítés lesz.

A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
PÉNTEK: 10:00 – 12:00-ig Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

FELHÍVÁS!
2019. január 29.

Lakossági tájékoztató!
2019. január 24.

JAN.24- FEBR. 5- ig
a fogorvosi rendelés szabadság miatt szünetel

(első rendelési nap: febr.5.)
Sürgős esetben helyettesít: Dr. Tóth Endre
Fogorosi Rendelő, Onga
Tel.:70/522-0510

Rendelési idő:
jan.25. Péntek: 8.00- 9.00
jan.28. Hétfő :11.00- 12.00
jan. 29. Kedd : 7.00-8.00
jan. 30. Szerda: 12.00- 13.00
febr.1. Péntek: 8.00- 9.00
febr. 4. Hétfő: 14.00-15.00

Lakossági tájékoztató!
2019. január 24.

II-es Körzet
2019.01.28-án helyettesítés lesz.

A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
HÉTFŐ: 10:30 – 12:00-ig
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató
2019. január 23.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadás február: Letölthető *pdf

Lakossági tájékoztató!
2019. január 15.

I-es Körzet!
2019.01.16-tól -2019.01.18-ig
helyettesítés!

Rendelési idő:
Szerda: 09.00-11.00-ig
Csütörtök: Sajópálfala: 10.00- 12.00-ig
Arnót: 13.00-15.00-ig
Péntek: 9.00-12.00-ig
Megértésüket köszönöm

Dr. Molnár Imre
háziorvos

Tájékoztatás szociális tűzifa igénylésről
2019. január 02.

Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 10/2018.(XII.14.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít annak a fával tüzelő személvnek/családnak, aki
a) települési lakhatási támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátásában részesül,
c) időskorúak járadékára jogosult,
d) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, illetve 2 fős nyugdíjas háztartás, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét.
Előnyben részesülnek azok, akik az a)-e) pontban szereplő feltétek közül egyidejűleg több feltételnek is megfelelnek.
A támogatás iránti igényeket legkésőbb 2019. január 8. napjáig lehet benyújtani az Arnóti Polgármesteri Hivatalba (3713 Arnót. Petőfi. S u. 120.).
Szociális tűzifa támogatásként a háztartások részére legfeljebb 1 m3 tűzifa biztosítható. A természetbeni ellátás mennyiségét az önkormányzat a háztartások részére az igénylők száma és a rendelkezésre álló tűzifamennyiség arányában osztja ki.
A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány honlapunkon letölthető vagy az Önkormányzati Hivatalban kérhető.
Kérelem szociális tűzifa igényléséhez *word *pdf

Lakossági tájékoztató!
2019. január 10.

II-es Körzet
2019.01.11-én helyettesítés lesz.
A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Péntek: 09:00 – 12:00-ig
Helyettesít Dr. Molnár Imre
Szíves megértésüket kérem


II-es Körzet
2019.01.15-én helyettesítés lesz.
A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
KEDD: 10:00 – 12:00-ig
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató!
2019. január 09.

A BMH Nonprofit Kft tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a cég
2019. január 7.- február 8. közötti időszakban a kidobott fenyőfák gyűjtését a vegyes hulladék gyűjtési napon ( péntekenként) végzi.
Kérjük, hogy a fenyőfát az edényzet mellé úgy helyezzék ki, hogy az a közlekedést és a gyalogosforgalmat ne akadályozza.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztató!
2018. december 28.

I- II körzet
2019.01.02-2019.01.04-ig helyettesítés lesz!
Szerda: 10:00-14:00
Csütörtök:

Sajópálfala 10:00-12:00
Arnót 12:00-14:00
Péntek 09:00-12:00
Köszönettel: Dr. Bobula Zsuzsanna
Dr. Molnár Imrer

Lakossági tájékoztató!
2018. december 18.

Az ünnepekhez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend
További részletek letölthetők*pdf

Lakossági tájékoztató!
2018. december 18.

Dec. 28- án Arnóton sűrgősségi ellátás lesz 13.00- 14.00- ig
Jan. 2- án a fogászati rendelés szabadság miatt elmarad
Sűrgős esetben helyettesít: Dr. Tóth Endre
Onga, Rózsa u. , Fogorvosi rendelő,Tel.: 70/ 522 0510
rendelési idő ONGÁN: jan.02. Kedd: 12.00- 13.00
J
an. 4- én csak sűrgősségi ellátás lesz Arnóton

Lakossági tájékoztató!
2018. december 19.

Tisztelt Betegeink!
I- II körzet
Helyettesítés lesz
2018.12.20. Csütörtök
10:00-11:00 Arnót
11:00-12:00 Sajópálfala
13:00-14:00 Arnót
2018.12.21 Péntek
09:00-12:00 Arnót
2018.12.22-2018.12.26 között Sürgős esetben ügyelet vehető igénybe
Szirmabesenyő, Állomás u. 61, 3711
telefonszám: +36-46-317-383
2018.12.27 Csütörtök
09:00-12:00 Arnót
2018.12.28 Péntek
09:00-12:00 Arnót

Lakossági tájékoztató!
2018. december 21.

Két év moratórium az illegális kutak engedélyezésére

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezéseit, így mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyét, 2020. december 31. napjáig kérelmezi. A módosító jogszabály a Magyar Közlöny 2018. évi 207. számában került kihirdetésre.

Szarka Tamás
jegyző

Lakossági tájékoztató!
2018. december 05.

A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!

Jeles tanulók színházi látogatása!
2018. december 10.

A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!

Lakossági tájékoztató!
2018. december 05.

Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási teruletén matricás hulladékgyűjtő edényzet azonositást vezet be.További részletek letölthetők*pdf

Lakossági tájékoztató!
2018. december 04.

II-es Körzet
2018.12.06-án és 12.07-én továbbképzés miatt helyettesítés lesz.

A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Csütörtök:09:00-11:30-ig
Péntek: 09:00 – 11:30-ig
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató!
2018. november 30.

A képre kattintva a tájékoztató további részletei is olvashatók!

Lakossági tájékoztató!
2018. november 28.

Tisztelt Ügyfelek!

Anyakönyvi ügyintézés a mai napon (2018. november 28-án) elmarad!

Legközelebbi ügyfélfogadás
pénteken (2018. november 30-án) 10-től 12 óráig.

Meghívó testületi ülésre
2018. november 26.

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden) 15 órától testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 3713 Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:

További részletek pdf*

Meghívó Pénzügyi Bizottsági Ülésre
2018. november 26.

Arnót község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2018. november 27-én (kedden) 14 órától ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:
További részletek pdf*

Meghívó KÖZMEGHALLGATÁSRA *pdf
2018. november 26.

Arnót község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2018. november 27-én (kedden) 17 órától KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Arnót, Petőfi S.u. 118.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Arnót, 2018.november 23.

Dr.Üveges István
polgármester

Lakossági tájékoztató!
2018. november 26.

II-es Körzet
2018.11.29-én és 11.30-án továbbképzés miatt helyettesítés lesz.

A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Csütörtök:09:00-11:30-ig
Péntek: 09:00 – 11:30-ig
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató!
2018. november 21.

MEGHÍVÓ
Az arnóti nagycsoportos óvodás gyermekek szülei részére

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket 2018. november 29-én, (csütörtökön) 17:00-kor az arnóti iskolában tartandó közös fórumra, ahol az önkormányzat és az iskola vezetése és pedagógusai tájékoztatót tartanak.
Átbeszélhetjük a közös célokat és elvárásokat a 2019/2020-as tanév 1. osztályának indítása előtt.
Minden szülőt és érdeklődőt szeretettel várunk!
Megjelenésére és véleményére számítunk.

Dr. Üveges István
Polgármester

Tőzsér László
Igazgató

Lakossági tájékoztató!
2018. november 19.

II-es Körzet

2018.11.21-én továbbképzés miatt helyettesítés lesz.
A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Szerda:09:00-11:00-ig
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Álláspályázat!
2018. november 17.

Arnóti Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Arnóti Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120.
További részletek letölthetők *pdf

Lakossági tájékoztató!
2018. november 14.

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyfélfogadás 2018.12 hó
További részletek letölthetők *pdf

Lakossági tájékoztató! HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK!
2018. november 12.

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK HELYES HASZNÁLATA TÉLEN
A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.
Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

Meghívó közmeghallgatásra (Falugyűlésre)
2018. november 12.

Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát a 2018. évi közmeghallgatásra.
Ideje: 2018. november 27., kedd, 17.00 óra. - Helye: Művelődési Ház
Napirendi pontok: 1) Polgármesteri beszámoló; 2) Lakossági kérdések, felvetések, javaslatok.
Bízunk benne, hogy sokan fontosnak érzik településünk sorsának alakulását, mindennapjaink jobbá, szebbé tételét.
Jöjjön, jöjjenek, beszéljük meg közös dolgainkat!
A közmeghallgatást a helyi kábeltelevízió élő, egyenes adásban közvetíti.

dr. Üveges István polgármester

Lakossági tájékoztató!
2018. november 12.

II-es Körzet
2018.11.13-tól-2018.11.16-ig helyettesítés lesz.
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona

Kedd: 10:00-12:00-ig
Szerda:13:00-15:30-ig
Csütörtök:10:30-12:00-ig
Péntek: 10:30-12:00-ig
Szíves megértésüket kérem.

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató! Rendelési idő!
2018. november 12.

I-es kÖRZET
Rendelési idő változik!

2018.11.12.
Hétfő:
10.00-12.00
Rendel: Dr. Molnár Imre
2018.11.15.-2018.11.16.
Csütörtök 9.00-10.30
Arnót:
 
11.00-12.00
Sajópálfala
 
Péntek: 10.00-12.00
Rendel: Dr. Fazekas Ilona
Megértésüket köszönöm.
Dr. Molnár Imre
háziorvos

Lakossági tájékoztató!
2018. október 29.

A november 1-jei ünnephez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend.
Részletek letölthetők *pdf

Meghívó testületi ülésre
2018. október 31.

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 5-én (hétfő) 14 órától testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 3713 Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:

További részletek pdf*

Meghívó Pénzügyi Bizottsági Ülésre
2018. október 31.

Arnót község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2018. november 5-én (hétfőn) 13 órától ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:
További részletek pdf*

Lakossági tájékoztató
2018. október 26.

A november 1-jei ünnephez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend.
Tájékoztatjuk önöket, hogy a hulladékszállítás november 1-jén (csütörtökön) és november 2-án (pénteken) változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik. További részletek letölthetők *pdf

Lakossági tájékoztató!
2018. október 25.

II.KÖRZET
KEDVES BETEGEK

2018.10.31-ÉN SZERDÁN 13:00-15:00 LESZ RENDELÉS!
KÖSZÖNETTEL:

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató
2018. október 19.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadás november: Letölthető *pdf

A képre kattintva a felhívás további részletei is olvashatók!
A képre kattintva a tájékoztató további részletei is olvashatók!

Az ÉRV lakossági tájékoztatója!
2018. október 18.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban arra törekszünk, hogy a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. működését és informatikai rendszereit folyamatosan fejlesszük. A többi regionális víziközmű-szolgáltató tevékenységével való összehangolás érdekében több olyan fejlesztés is folyamatban van, amely érinti a Tisztelt Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak szerint nyújtunk rövid tájékoztatást.
(Bővebb
en: http://www.ervzrt.hu weboldalunkon tájékozódhatnak.)
További részletek*pdf

TURUL FUTÁS /2018.10.23-án 12.00 órakor
2018. október 16.

A képre kattintva a plakát
nagyobban is olvasható!

AUTÓBUSZ MENETREND MÓDOSÍTÁS!
2018. szeptember 28.

A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Meghívó Lakossági tájékoztatóra!/2018.10.17.-én 17.00
2018. október 02.

Lakossági tájékoztató!
2018. október 05.

Legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelése.Letölthető* pdf

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2019
2018. október 05.

Arnót Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.

A-B típusú pályázati kiírás: Leltölthető*pdf

A képre kattintva a szolgáltatások teljesköre letölthető!
A képre kattintva a plakát még nagyobban is olvasható!

LETÖLTHETŐ NEVEZÉSI LAP

Lakossági tájékoztató!
2018. október 10.

I. Körzet
Tisztelt Betegeink helyettesítés lesz 2018.10.11-2018.10.12 között.
Rendel: Dr. Fazekas Ilona

2018.10.11 Csütörtök:
09:00-11:00 Arnót
11:00-12:00 Sajópálfala

2018.10.12 Péntek: 09:00-11:30 ig

Szombaton rendelés nincs.
Sürgős esetben 112 vagy
Szirmabesenyő Központi Orvosi Ügyelet 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 61-63.
Tel.: +36 (46) 317 383.

Asszisztensek tel.számai:
06-30-267-4320
06-30-267-7330

Lakossági tájékoztató!
2018. október 05.

II-es Körzet
2018.10.08-tól-2018.10.11-ig helyettesítés lesz.
Helyettesít Dr. Fazekas Ilona

Hétfő: 10:30-12:30-ig
Kedd: 09:00-11:00-ig
Szerda:13:00-16:00-ig
Csütörtök:09:00-11:30-ig
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató!
2018. október 04.

II-es Körzet
2018.10.08-tól-2018.10.11-ig helyettesítés lesz.

Helyettesít Dr. Fazekas Ilona
Hétfő: 09:00-11:30-ig
Kedd: 09:00-11:00-ig
Szerda:13:00-16:00-ig
Csütörtök:09:00-11:30-ig
Szíves megértésüket kérem

Dr. Bobula Zsuzsanna

Lakossági tájékoztató!
2018. október 02.

II-es Körzet
2018.10.03-tól-2018.10.05-ig helyettesítés lesz.

Szerda:09:00-11:30-ig/Dr.Fazekas Ilona/

Csütörtök:13:00-15:00-ig / Dr. Molnár Imre /

Péntek: 9:00-12:00-ig / Dr. Molnár Imre /

Lakossági tájékoztató!
2018. szeptember 25.

Lakossági tájékoztató!
2018. szeptember 24.

Tisztelt Betegek!
2018. 09. 24-09.26 között helyettesítés lesz.

2018.09.24 Hétfő: 09:00-11:30 ig
2018.09.25 Kedd:

  • 09:00-11:00 ig Arnót
  • 11:00-12:00 ig Sajópálfala

2018.09.26 Szerda: 10:30-12:30 ig
Csütörtök és Péntek rendes rendelési időben.
Csütörtök:

  • 10:00-12:00ig Sajópálfala
  • 13:00-15:00 ig Arnót

Péntek: 09:00-12:00

Meghívó testületi ülésre
2018. szeptember 21.

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-én (kedden) 14 órától testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 3713 Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:

További részletek pdf*

Meghívó Pénzügyi Bizottsági Ülésre
2018. szeptember 21.

Arnót község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2018. szeptember 25-én (kedden) 13 órától ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:

További részletek pdf*

KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS
2018. szeptember 20.

Az Önkormányzat 2017. szeptember 13-16 között a HAT-17-04-2017-00045 pályázati támogatás felhasználásával megszervezte a Kárpátaljai kirándulást.
A résztvevők meglátogatták Zápszony általános iskoláját, valamint az ottani önkormányzatot, a délutáni órákban megtekintették a munkácsi várat és Beregszász nevezetességeit.
A következő napon a szolyvai emlékparkban rótták le tiszteletüket a „ Málenykij robot” áldozatainak emlékművénél. Ezen a napon került sor a Vereckei hágón létesített emlékmű megtekintésére is.
A harmadik nap a Huszti vár romjaihoz kirándult a csoport, délután a csetfalvi református templom és az ökumenikus szertartások szerint működő templomban tettek látogatást, valamint megemlékezésre került sor a tiszaújlaki Rákóczi turulmadaras emlékműnél.
A negyedik nap ismét Beregszász belvárosában ismerkedhettek a magyar, hazafias emlékekkel.

Lakossági tájékoztató
2018. szeptember 20.

Lakossági tájékoztató
2018. szeptember 18.

I-es Körzet
2018.09.17-től-2018.09.21-ig helyettesít Dr.Fazekas Ilona

Hétfő: 9:00-11:30-ig
Kedd: 9:00-11.30-ig
Szerda: 13:00-16:00-ig
Csütötök: 10:30-13:00-ig
Péntek: 9:00-12:00-ig

Meccsnézési lehetőség Dunaszerdahelyen október 6-án
2018. szeptember 18.

Meccsnézési lehetőség a felvidéki Dunaszerdahelyen, október 6-án
Tisztelt Arnótiak! Kedves Focidrukkerek!
Önkormányzatunk önköltséges focimeccs látogatást szervez a felvidéki „magyar” csapat, a szlovák I. osztályban szereplő Dunaszerdahely hazai mérkőzésére október 6-ára, szombatra.
Az utazást egy 49 fős busszal tervezzük, eddig már több mint 10 fő jelezte a részvételi szándékát.
Az indulás reggel 8 órakor lenne az iskola előtti parkolóból, a meccs délután 5 órakor kezdődik a Pozsonyhoz közeli Dunaszerdahelyen, az ellenfél Aranyosmarót (Zlate Moravce) lesz. A terveink szerint a meccs előtt megnézzük Szerdahely belvárosát, akár ihatunk egy-egy sört is. Az Arnótra való hazaérkezés kb. éjfél felé várható. További részletek»

Lakossági tájékoztató
2018. szeptember 17.

II-es Körzet
2018.09.17-től-2018.09.21-ig helyettesít Dr.Fazekas Ilona

Hétfő: 9:00-11:30-ig
Kedd: 9:00-11.30-ig
Szerda: 13:00-16:00-ig
Csütötök: 10:30-13:00-ig
Péntek: 9:00-12:00-ig

II. ONGAI GÖRHE NAPOK 2018.09-21-22.
2018. szeptember 11.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Lakossági tájékoztató
2018. szeptember 03.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Lakossági tájékoztató
2018. szeptember 03.

II-es Körzet
2018.09.18-tól-2018.09.21-ig a rendelés változik.

Rendelési idő:
KEDD: 9-11:30-ig Arnót
Sajópálfala: asszisztens
SZERDA : 13 -16-ig Arnót
CSÜTÖRTÖK:10:30-13.00-ig
Sajópálfala: asszisztens
PÉNTEK: 9.00-11.00-ig

Rendel: Dr. Fazekas Ilona

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 27.

I. KÖRZET

Helyettesítés: 2018.08.27-09.02-ig
Rendel: Dr. Fazekas Ilona
Rendelési idő:
Hétfő: 09.00-11.30-ig
Kedd: 09.00-11.30-ig Arnót

13-16-ig Sajópálfala
asszisztens

Szerda:09.00-11.00-ig
Csütörtök: 09.00-11.00-ig Arnót

11.00-12.00-ig Sajópálfala

Péntek:09.00-11.30-ig Arnót

Molnár Imre
háziorvos

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 23.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadás szeptember: Letölthető *pdf

Lakossági tájékoztató!
2018. augusztus 23.

Megváltozik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányablakok nyitva tartása. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. augusztus 6. napjától (hétfőtől) a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei kormányablakok nyitva tartása az alábbiak szerint alakul. További részletek letölthetők * pdf

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 23.

Meghívó testületi ülésre
2018. augusztus 21.

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. augusztus 21-én (kedden) 14 órától testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 3713 Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:

További részletek pdf*

Meghívó Pénzügyi Bizottsági Ülésre
2018. augusztus 21.

Arnót község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2018. augusztus 21-én (kedden) 13 órától ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Arnót, Petőfi S.u. 120.
Napirendi pontok:

További részletek pdf*

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 17.

Tájékoztatjuk Arnót község lakosságát, hogy az augusztus 20-ai ünnep miatt a hulladékszállítás rendje nem változik a településen!

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 17.

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 16.

MÉZELŐ MÉHEK NYÚLÓS KÖLTÉSHOTHADÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA MIATT AZONALI HATÁLLYAL KÖZSÁGI ZÁRLAT ELRENDELÉSE!
További részletek *pdf

Lakossági tájékoztató
2018. augusztus 15.

I. orvosi körzet helyettesítés
Tisztelt Betegeink!!

Holnapi napon 2018.08.16 an helyettesítés lesz 09:00- 12:00 ig,
valamint pénteki napon is 09:00-12:00 ig.
Sajópálfalán csütörtökön asszisztens 10:00- 11:30 ig

ÖNKÉNTES PROGRAM A MENTŐSZOLGÁLATNÁL!
2018. augusztus 10.

A képre kattintva a plakát teljes méretben letölthető!

ARNÓTI NYÁRBÚCSÚZTATÓ RETRO PARTY
2018. augusztus 02.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Lakossági tájékoztatás
2018. július 27.

Helyettesítés: II-es Körzet

2018.07.30-08.05-ig helyettesít Dr. Fazekas Ilona.
Hétfő:10:30-12:30-ig
Kedd: 10:30-12:30-ig
Szerda:13:00-16:00-ig
Csütörtök: 9:00-.11:00-ig
Péntek: 9:00-11:00-ig

Lakossági tájékoztatás /Letölthető *pdf
2018. július 27.

Tisztelt Felhasználóink!
Az elmúlt időszakban elindult az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztése. A fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon az ügyintézés egyszerűbbé és gyorsabbá válik, így Ügyfeleink is könnyebben kaphatnak választ kérdéseikre, kéréseikre.
Az informatikai rendszer átállása érinti a felhasználói tömeges számlák kibocsátását is.
A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött, amely folyamatosan kerül kiterjesztésre valamennyi Felhasználóra.
Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél, illetve a fizetési határidők meghatározásánál Társaságunk arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye.
Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek megfelelően kerülnek a számlák kiállításra, de a visszamenőleges időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában kerül majd kiterhelésre.
Köszönjük a Tisztelt Felhasználók eddigi türelmét és megértését!
Kérjük, hogy amennyiben a kézhez kapott számlákban, felhasználói adatokban bármilyen eltérést tapasztal, akkor azt Társaságunk felé szíveskedjen jelezni.
Kazincbarcika, 2018. július 26.
Tisztelettel: ÉRV Zrt.


dr. Üveges István
polgármesterA III. B.-A.-Z
Megyei Vőfélytalálkozó
szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.