Közérdekű adatok - 1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Név: Arnót Község Önkormányzata

Arnót Község Önkormányzata
Mobil: +36-20/946-5010
Cím: 3713 Arnót Petőfi u. 120.
Tel.: 46/200-560
Fax: 46/200-570
E-mail: arnot@arnot.hu
Web: www.arnot.hu
Arnót Önkormányzata

SZMSZ egységes szerkezetben
Képviselő testület: 6 fő+ polgármester

Név Jelölő szervezet Jelölő szervezet Elérhetőség
Dr. Üveges István polgármester Független 3713 Arnót Petőfi S.u. 87.
Barcsák Pálné képviselő Független 3713 Arnót Petőfi S.u. 18.
Horváth Attila alpolgármester Független 3713 Arnót, Jókai. 22.
Kollárné Szűcs Erzsébet képviselő Független 3529 Miskolc, Szilvás u. 27 4/3
Bénó Gábor képviselő FIDESZ-KDNP 3713 Arnót Arany J. u.1.
Tószegi László képviselő FIDESZ-KDNP 3713 Arnót Kazinczy u. 12
Tőzsér László képviselő Független 3713 Arnót Petőfi S.u. 147.

Bizottságok
Pénzügyi Bizottság
Elnök: Barcsák Pálné
Tagok: Bénó Gábor, Kollárné Szűcs Erzsébet, Tószegi László, Tőzsér László
Szociális Bizottság
Elnök: Tőzsér László
Tagok: Barcsák Pálné, Bénó Gábor, Kollárné Szűcs Erzsébet, Tószegi László
Törvényességi ellenőrző szerv: B.A.Z Megyei Kormányhivatal 3525 Miskolc,Városház tér 1.

Név: Arnóti Polgármesteri Hivatal
Cím: 3713 Arnót, Petőfi S. u. 120
Telefon:

TITKÁRSÁG 06 46/200-560
NÉPESSÉG 06 46/200-561
ADÓ 06 46/200-562
PÉNZÜGY 06 46/200-563
06 46/200-564
SZOCIÁLIS ÜGYEK 06 46/200-565
FAX 06 46/200-570

E-mail: arnot@arnot.hu
Web: www.arnot.hu
Alapító okirat
»

Polgármester: Dr. Üveges István
Elérhetősége: 06 46/200-560
Ügyfélfogadási idő: minden héten szerdán 12:30- 15.00 óráig.
Alpolgármester: Horváth Attila
Jegyző:dr. Nevelős Szabolcs
Elérhetősége: 06 46/200-560
Ügyfélfogadás: minden hét kedden - előzetes bejelentkezés szerint
8.00-12.00 óráig.

Az ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8:00- 12:30
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 12:30- 16:30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8:00- 12:30

ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI

Név Beosztás Elérhetőség
dr Üveges István polgármester Telefon:06-46/ 200-560
Fax:06-46/ 200-570
Horváth Attila alpolgármester Telefon:06-46/ 200-560
dr. Nevelős Szabolcs jegyző Telefon:06-46/ 200-560
Ügykör Dolgozó neve Ellátott ügykör
Adóügy Hirkóné Krajnyák Márta

Adóügyi főelőadó,gépjárműadó, iparűzési adó, talajterhelési díj, adó-és értékbizonyítvány, működési engedélyek, telepengedélyek
Pénzügy Bodolai Andrea
Gazdálkodási főtanácsos (pénzügyi, gazdasági tevékenység.Önkormányzat és intézményei pénzügyi tervezése, operatív lebonyolítása)
Sós Ágnes
Pénzügyi főelőadó
Anyakönyvvezető Bencskóné Ferenczi Beáta
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 10 - 12 óra
Szerda: 12 - 14 óra
Titkárság Hunyorné Varga Katalin
Titkársági főelőadó, (testületi ülések)
Szociális ügyek Kusper-Szabó Szilvia

Szociális ügyi főelőadó
(segélyek, lakásfenntartási támogatás, , Bursa Hungarica ösztöndíj igénylés)

FOGADÓÓRÁK

Falugazdász Tóth András
06-30/329-3052
Építési Hatóság Miskolc Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala Miskolc, Városház tér 8.

Felügyeleti szerv: Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓHELY

Cím: Arnót, Alkotmány u.1.sz.

E-mail: arnotikonyvtar@gmail.com
Nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 9-17óráig!

Név: Arnóti Napközi Otthonos Óvoda

Cím: 3713 Arnót, Dózsa Gy. u. 1
Óvodavezető: Barcsák Pálné
Telefon

06 46/200-572
06 46/200-573
FAX: 06 46/200-572
E-mail: arnotiovi@arnotiovi.hu
Web:www. arnotiovi.hu
Alapító okirat»

Óvoda
Cím: 3713 Arnót, Petőfi út
Telefon: 06 46/200-567
OM Azonosító: 028721
Intézmény jogállása:Önálló jogi személy.
Vezetője az óvodavezető, akit az Arnót község Önkormányzati képviselő testülete nevez ki
Alapítója: "Búzakalász Termelőszövetkezet" alapítás éve: 1971.
Fenntartója: Arnót Községi Önkormányzat, 3713 Arnót, Petőfi S.u. 120.
Felügyeleti szerv: Arnót Községi Önkormányzata

ALAPÍTVÁNY NEVE: AZ ARNÓTI OVISOKÉRT ALAPÍTVÁNY
Cím: 3713 ARNÓT Dózsa Gy.u.1
Az alapítvány képviselője: Barcsák Pálné
Adószám: 18411326-1-05
Számlavezető intézmény: OTP Bank Nyrt
Számlaszám: 11734004-20387208

NÉV: ARNÓTI WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 3713 Arnót, Alkotmány u. 1
Igazgató: Tőzsér László
Telefon/Fax: 06-46/ 504-160, 504-161
E-mail: arnotiskola@sajoktv.hu
2013. január 1-jétől fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Weboldal: www.klik.gov.hu
Működési területe és beiskolázási körzete: Arnót, Sajópálfala
Jogállása: Önálló jogi személy
Az intézmény vezetője: az igazgató (Az igazgatót Arnót Önkormányzatának Képviselő-testület nevezi ki)
Igazgató: Tőzsér László
Igazgatóhelyettes: Nagyné Rimán Ildikó
OM azonosító: 029110
Alapító okirat: hatályát veszítette: 2012. december 31
Alapítás ideje: 1948. szeptember 01.

NÉV: ORVOSI RENDELŐ

Orvosi Rendelők

Cím: 3713 Arnót, Petőfi S. u.118.

I. körzet: Dr.Molnár Imre háziorvos
Telefon: 06 46/ 200-571
Rendelési idő

Hétfő 09-12
Kedd ------
Szerda 09-11
Csütörtök 13-15
Péntek 09-12

Dr. Molnár Imre háziorvos
Működési nyilvántartási szám: 31029
Képesítési adatok:
Általános orvos ( diploma megszerzési ideje: Budapest, 1975.09.10.
Foglalkozás- orvostan (diploma megszerzési ideje: Budapest, 2009.12.02.)
Allergológia és klinikai immunológia ( diploma megszerzési ideje: Budapest, 1989.06.13.)
Belgyógyászat ( diploma megszerzési ideje: Budapest, 1980.03.26.
Háziorvostan (Diploma megszerzési ideje: Budapest, 2003.10.28.
Geriátria ( diploma megszerzésének ideje: Budapest, 2000.10.31.)

I. sz házi orvosi ellátási körzet :
Sajópálfala teljes lakossága
Arnót : Petőfi utca, Ady E,. utca Arany J. utca,
Dózsa Gy. utca, József A. utca, Kossuth L.utca.
Dankó P.utca páratlan oldala

II. körzet: Dr.Bobula Zsuzsanna
Telefon: 06 46/200-569

Rendelési idő

Hétfő 09-12
Kedd 09-12
Szerda 13-17
Csütörtök 09-12
Péntek 09-12
Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos
Működési nyilvántartási szám:
42042
Képesítési adatok:
Általános orvos ( diploma megszerzésének ideje: Debrecen, 1985.09.21.)
Háziorvostan ( diploma megszerzésének ideje: Budapest, 1997.11.24.)
Belgyógyászat ( Diploma megszerzésének ideje: Budapest, 1991.11.28.)
Üzemorvostan ( Diploma megszerzésének ideje: Budapest, 2000.12.07.)

II.sz.háziorvosi ellátási körzet: Alkotmány utca, Gárdonyi G. utca, Árpád utca, Kisfaludy utca, Esze
T. utca, Bercsényi u., Vörösmarty u., Lévay u., Bem u.,
Mikszáth utca, Jókai utca, Bem utca, Móricz Zs. utca ,
Felszabadítók utca. Dankó P.utca. páros oldala.
Kazinczy F. utca., Rákóczi F. utca,, Deák F. utca.
Széchenyi u

A Védőnői Szolgálat

I. körzet: Kui-Luterán Julianna védőnő
II. körzet: Baranyi Györgyné védőnő
Védőnői körzet: (3713 Arnót Petőfi S-u.118)
Telefon: 06 46/200-568
Tanácsadás ideje: Szerda Várandósok :8-11-ig
Szerda Csecsemők:11-12-ig Dr. Molnár Imre betegei
Szerda Csecsemők:12-13-ig Dr. Bobula Zsuzsanna betegei
Szerda Önálló csecsemő tanácsadás:13-14 óráig
Védőnői fogadóórák: Naponta Szerda kivételével 9-11 óráig

Orvosi Ügyelet naponta 19 órától, 3711 Szirmabesenyő , Állomás u. 61/63
Tel: 46/317-383

Fogorvosi rendelő
Cím: 3713 Arnót Petőfi S.u.120.
Fogorvos: Dr Fehér Magdolna fogorvos
Telefon:00-36-20/972-2386

Rendelési idő:

Hétfő 12:30-16:00
Kedd iskolafogászat 7:30-14:30
Szerda 12:30-20:00
Csütörtök ----
Péntek 11.30-14:30


NÉV:
NAPKÖZI OTTHONOS KONYHA

Cím: 3713 Arnót, Alkotmány u. 1
Telefon: 06 46/200-566

Vezető: Zselenákné Szabolcsi Rita

Telefon: 30/812-5370

Tevékenység: Szociális étkeztetés biztosítása. Az önkormányzat, és a település intézményeinek étkeztetése

 


dr. Üveges István
polgármester

A III. B.-A.-Z
Megyei Vőfélytalálkozó
szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.